Sudjelovanje

Pošaljite svoju prijavu za sudjelovanje na skupu 18. dani specijalnih i visokoškolska putem online obrasca za prijavu 18th Special and Academic Libraries Conference – Sciencesconf.org 

UPUTE ZA PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE S IZLAGANJEM

Na mrežnoj stranici skupa dostupne su upute autorima za prijavu za sudjelovanje za sve vrste izlaganja.

Prijava za sudjelovanje s izlaganjem predaje se putem  online alata za predaju radova i sažetaka 18th Special and Academic Libraries Conference – Sciencesconf.org koji je dostupan na mrežnoj stranici skupa https://svk.hkdrustvo.hr/

Za korištenje navedenoga online alata molimo Vas da kreirate svoj račun kako biste mogli predati sažetak i pratili daljnji postupak prijave Vašega priloga (doprinosa).
Nakon registracije potvrdu o aktivaciji korisničkog računa primit ćete elektroničkom poštom.

NAPOMENA: uz prijavu za sudjelovanje s izlaganjem putem online alata za predaju radova, autori koji planiraju sudjelovati i u fizičkom obliku na skupu, OBVEZATNO moraju ispuniti i prijavu za sudjelovanje na skupu putem poveznice 18th Special and Academic Libraries Conference – Sciencesconf.org 

Sukladno s Uredbom o zaštiti osobnih podataka, podatke vašeg korisničkog računa u svakome trenutku možete urediti, izmijeniti lozinku ili obrisati korisnički račun. Ako imate bilo kakvih problema vezano uz pristup Vašemu računu, molimo da nas kontaktirate na: evgenia.arh@medri.uniri.hr>

Ako imate bilo kakvih problema vezano uz pristup sadržaju skupa, molimo da nas kontaktirate na: hkd@hkdrustvo.hr

Pomakni se na vrh